Welke business modellen passen in het energiesysteem van de 21e eeuw en welke eisen stelt dat aan de wet- en regelgeving op het gebied van energie?

De ontwikkeling naar een energiesysteem dat een groter accent heeft op decentrale energie en waarin smart grids een belangrijk thema is, is herhaalbaarheid van innovatieve oplossingen –in de vorm van nieuwe producten en diensten – van groot belang, omdat er naar verwachting anders geen business case is te maken van innovaties in smart grids. Als we er vanuit gaan dat er sprake is een gedecentraliseerde samenleving omstreeks 2030, en een deeleconomie (en/of circulaire economie) ‘de standaard’ is, is de vraag hoe het bedrijfsleven geld kan verdienen, of op een andere manier waarde halen uit haar bedrijfsactiviteiten in het energiedomein. Wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe business modellen draagt bij aan het slagen van deze innovaties.