Welke buitenplaatsenlandschappen ons land en op welke wijze kunnen we deze inzetten (materieel en immaterieel) in het versterken van regionale (landschappelijke) kwaliteit?

Verspreid over heel Nederland zijn grotere en kleinere clusters van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen aangelegd, die vroeger onderdeel waren van de emancipatie van de burgerij (17e eeuw). Deze clusters ofwel buitenplaatsenlandschappen zijn nauw verbonden met de steden en het landschap en kennen vele verschillende vormen. De vraag is welke buitenplaatsenlandschappen we in ons land kennen en hoe de diversiteit ervan bepaald werd. Want om ons landschap mooi en leefbaar te maken voor burgers en bezoekers is het noodzakelijk om de kwaliteit van onze leefomgeving te behouden en verbeteren, waarbij de regionale geschiedenis een verbindende en stimulerende functie heeft.

Bijbehorende clustervragen