Welke bijdrage(n) kan de wetenschap leveren aan een goede invulling van de late levensjaren, zodanig dat ook de samenleving er wel bij vaart?

Steeds meer mensen leven langer. Steeds meer mensen staan na een werkzaam leven voor de individuele opdracht om aan hun late levensjaren, die 2-3 decennia omvatten, inhoud te geven, zeg maar voor de opdracht hun uren naar tevredenheid te vullen. Niet eerder kreeg de samenleving te maken met een groeiende groep ouderen die met deze, veel tijdomvattende, opdracht geconfronteerd worden. De wijze waarop deze opdracht wordt ingevuld is van grote betekenis, allereerst voor de ouderen zelf maar ook voor de hele samenleving. Welke handreikingen, welke bijdragen kan de wetenschap in deze bieden aan de individuele oudere en welke aan de samenleving?