Welke betekenis heeft sport en bewegen voor jongeren met verschillende achtergrondkenmerken, en op welke wijze kan sport en bewegen een duurzame bijdrage leveren aan een positief opvoedingsklimaat t.b.v. hun welzijn en een gezonde ontwikkeling?

Er worden veel pedagogische waarden toegedicht aan sport en bewegen voor de opgroeiende jeugd zoals beter leren samenwerken, omgaan met winst en verlies, disciplinering etc. Er gaat dan ook veel belangstelling, energie en geld uit naar het in beweging krijgen en houden van kinderen en jongeren. Toch zien we dat veel jongeren vanaf 12 jaar stoppen met sporten. Onderzoek toont aan dat er verschillende redenen aan ten grondslag liggen zoals uitval van peers, andere prioriteiten, te competitief etc. Daarnaast zijn er ook negatieve aspecten aan sport en bewegen zoals exclusie, geweld, groepsdruk etc. We hebben nog te weinig kennis over de pedagogische waarde van sport om te begrijpen waarom jongeren uitvallen en hoe wat dat kunnen voorkomen ten behoeve van hun welzijn en een gezonde ontwikkeling.