Welke betekenis hebben demografische veranderingen in de loop van de geschiedenis?

De historische demografie bestudeert met behulp van demografische instrumenten en sociaal-historische analyse wat de betekenis voor de samenleving was van veranderingen in geboortes, huwelijksgedrag en sterfte. Met behulp van historische cijferreeksen worden patronen onderzocht die niet alleen betrekking hebben op de demografie (zoals aantallen kinderen, gezinsomvang, levensverwachting) maar ook op de economie (omvang van de beroepsbevolking, sociale stratificatie). Met geavanceerde statistische technieken kunnen verbanden worden onderzocht die eerder verborgen bleven. Historici, demografen en sociaal-geografen zouden hierbij moeten samenwerken en data sets genereren en koppelen die over een lange periode van tijd en in verschillende landen en regio’s kenmerken van de demografische ontwikkeling weergeven.