Welke best practises in de politiek-bestuurlijke verhoudingen hebben de Europese lidstaten elkaar te bieden waarmee de ervaren bestuurlijke drukte is terug te dringen?

Dat er teveel overheid is, is - in ieder geval in Nederland - een veel gehoorde klacht. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat ook andere landen met deze bestuurlijke drukte van doen hebben. Wellicht zijn zij al verder bij het wegnemen van die drukte en kunnen anderen daarvan leren.