Welke benadering in recht en beleid moet worden ingenomen met betrekking tot in Nederland wonende moslims wier identiteit verbonden is met twee landen: Nederland en het land van herkomst? Wordt hierbij overleg met het buitenland gevergd en op welke wijze?

Speciale aandacht dient hierbij uit te gaan naar concepten als identiteit, burgerschap, soevereiniteit van staten, verantwoordelijkheden van staten, migratie en raakt in het bijzonder onderwerpen op het gebied van familierecht en familieleven, rechtsbescherming, strafrecht en mensenrechten. Beantwoording van de vraag vergt een combinatie van (rechts)filosofisch onderzoek, onderzoek vanuit internationaal recht en politiek en internationale samenwerking, en sociaal wetenschappelijk juridisch onderzoek. Dr. Susan Rutten, Universiteit Maastricht