Welke behandelmethodes werken het beste bij patiënten met chronische somatische onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten?

Minimaal een half miljoen patiënten in Nederland lijdt aan somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). SOLK zijn klachten die na adequaat medisch onderzoek niet of niet volledig te verklaren zijn door een bekende somatische aandoening. Deze klachten gaan gepaard met aanzienlijke maatschappelijke kosten vanwege bijvoorbeeld arbeidsverzuim en hoge medische kosten vanwege ineffectieve somatisch gerichte, specialistische behandelingen. Een subgroep van SOLK-patiënten heeft een (zeer) ernstige klachten en beperkingen. Deze patiënten kampen met chronische en multiple symptomen, ernstige fysieke en psychosociale beperkingen, comorbiditeit van somatische aandoeningen en psychische stoornissen en geen of onvoldoende herstel in reactie op evidence-based behandelingen als CGT. Patiënten blijken geholpen te kunnen worden met multidisciplinaire behandeling in een derdelijns instelling. Minder is bekend over welke onderdeel van zo’n behandeling werkt bij welke patiënten met chronische SOLK