Welke aspecten van het recht in islamitische landen dienen nader te worden bestudeerd om een beter antwoord te kunnen geven op maatschappelijke vragen en problemen die rijzen in Europese landen?

Speciale aandacht dient hierbij uit te gaan naar onderwerpen op het gebied van familierecht en familieleven, rechtsbescherming, strafrecht en veiligheid, vermogensrechtelijke kwesties zoals erfrecht, vermogensvorming in landen van herkomst en sociale uitkeringen, verhouding tussen statelijk recht en godsdienst. Beantwoording van de vraag vergt juridisch en antropologisch onderzoek dat de werking van recht in theorie en praktijk in islamitische landen in kaart brengt en informatie verzamelt die noodzakelijk is voor het ontwikkelen van efficiënt en effectief beleid. Dr. Susan Rutten, Universiteit Maastricht