Welke aspecten moet een richtlijn voor kwetsbare ouderen omvatten in het bijzonder betreffende welzijn en zorgverlening?

Kwetsbaarheid (functieverlies en verminderde zelfredzaamheid door een combinatie van hoge leeftijd, chronische ziekten, welzijnsproblemen, gebrekkige woonsituatie, een zwak sociaal netwerk en/of een laag inkomen), betekent dat ouderen blijvend minder goed in staat zijn om zelfstandig activiteiten te verrichten. Dit leidt in het dagelijkse leven tot een grotere afhankelijkheid waardoor de zelfredzaamheid en het zelfstandig wonen worden bedreigd. Een eenduidige richtlijn voor de ouderenzorg kan hier veel voor betekenen. Deze vraag is ingediend door het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). Doel is de inhoud en de organisatie van zorg voor ouderen in een kwetsbare positie te verbeteren. Kwetsbaar refereert hierbij aan het risico op functieverlies en verminderde zelfredzaamheid door een combinatie van hoge leeftijd, chronische ziekten, welzijnsproblemen, gebrekkige woonsituatie, een zwak sociaal netwerk en/of een laag inkomen. Het NPO heeft 8 netwerken rondom de UMC's gevormd, met transitie- en onderzoekprojecten waarvan de resultaten wetenschappelijk worden vastgelegd. De opbrengsten van het NPO bestaan uit resultaten van projecten en uit de speciale NPO- werkwijze, waarbij de behoeften van ouderen leidend zijn en ouderen een belangrijke stem hebben Zie ook de site www.BeterOud.nl