Welk type interventie is effectief om de leerontwikkeling van een kind met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) te optimaliseren?

Kinderen met specifieke taalproblemen kunnen achterblijven in hun meer algemene schoolprestaties.Onderzoek is nodig om te begrijpen hoe kinderen met taalproblemen geholpen kunnen worden in het optimaliseren van hun schoolprestaties