Welk nieuwe gedragingen en voorkeuren zijn te verwachten bijvoorbeeld door sociaaldemografische ontwikkelingen en ICT & Het Nieuwe Werken op het ruimtelijk gedrag en de vraag naar ruimte?

Of door de invloed van de verschuiving van het economisch zwaartepunt naar Azië op waarden en normen in ons deel van de wereld? Uit de SKIA IenM Ons toekomstbeeld is een overheid die wordt gerespecteerd en gewaardeerd, omdat zij rekening houdt met het gedrag en de voorkeuren van burgers en bedrijven. Aan de ene kant geeft de overheid deze partijen de ruimte, aan de andere kant probeert de overheid ze te beïnvloeden.