Welk model kan grondig de voor- en nadelen van competitiviteit analyseren ?

Hoe ziet een model er uit die de voordelen en nadelen, de kosten en de baten voor de economie, maatschappij en het milieu van competitiveness analyseert ? Nu gaat te veel aandacht naar de korte termijn voordelen.