Welk effect kan (grootschalige) zeewier- teelt hebben op ecosystemen in de zeeën/ oceanen?

Zeewier kent vele duurzame toepassing voor de toekomst. Het is al gebruikt in de (cosmetica) industrie en kan ook als voedingsmiddel gebruikt worden. Daarnaast zijn er ontwikkelingen voor toepassingen als bio- brandstof gaande. Er zijn veel mogelijkheden voor het gebruik van (macro) algen. Om de best mogelijke toepassingen en kweekwijzen te vinden is er nog veel onderzoek nodig rond dit thema. Zeewieren zuiveren water, kunnen verzuring van het water tegengaan (maar in hoeverre?) en bieden een leefomgeving voor diverse levensvormen in de zee. Biodiversiteit schijnt de veerkracht van ecosystemen te vergroten. Welke rol heeft zeewier daarbij en welke plaats nemen zeewieren in de voedselketen in?