Welk effect heeft het tempo en de aard van economische groei en globalisering op de wijze waarop samenlevingen zich ontwikkelen en middelen en hulpbronnen verdeeld worden tussen sociale groepen op lokaal en mondiaal niveau?

Veranderingen in het milieu en vraagstukken met betrekking tot het duurzame gebruik van ecosystemen roepen fundamentele vragen op met betrekking tot het tempo en de aard van economische groei en globalisering en de wijze waarop samenlevingen zich ontwikkelen en hoe middelen en hulpbronnen verdeeld worden tussen sociale groepen, op lokaal en mondiaal niveau. Waar in sommige delen van de wereld sprake is van snelgroeiende economieën en nieuwe bronnen van rijkdom en welvaart worden aangeboord, moeten andere delen van de wereld het hoofd bieden aan steeds groeiende ongelijkheid. Mondiale economische en politieke relaties veranderen en nieuwe (dominante) spelers verschijnen ten tonele. De rol van de private sector wordt in toenemende mate dominant en de positie van de staat wordt omgevormd tot een facilitator voor economische groei en functionerende markten.

Bijbehorende clustervragen