Welk effect heeft bodembeweging ten gevolge van ‘slappe bodem’ op infrastructuur, zoals wegen, spoorwegen, waterkeringen, viaducten?

In zogenaamde ‘slappe bodem’-gebieden treedt bodembeweging op door menselijke activiteiten. Deze beweging kan lokaal sterk variëren en heeft daarmee een groot effect op de infrastructuur. Welk effect heeft dit precies, wat zijn de kosten van dit effect en hoe kan het probleem beheerst worden?