Welk belangen hebben ouders bij het voorkomen van kindermishandeling?

Het voorkomen van kinderenmishandeling wordt in beleidsteksten vooral gelegitimeerd via het belang van het kind en het belang van de samenleving. Hierdoor lijkt het net of ouders geen belangen hebben bij het voorkomen van kindermishandeling. Oog hebben voor het perspectief van ouders en hun belangen, kan inspiratie bieden voor het ontwikkelen van beleid en interventies rond het voorkomen van kindermishandeling waarin het voor ouders veilig wordt om steun en hulp te zoeken als het opvoeden niet gaat zoals zij willen en zij nog niet weten hoe zij het anders kunnen aanpakken.