Wegen de argumenten om online prijsdiscriminatie (gepersonaliseerde prijzen voor individuele consumenten) toe te staan zwaarder dan de tegenargumenten, zou de wetgever actie moeten ondernemen, en zo ja: hoe?

Webwinkels kunnen mensen geïndividualiseerde prijzen in rekening brengen; een praktijk die wel prijsdiscriminatie genoemd wordt. Big data-achtige analyses maken het makkelijker voor bedrijven om de maximumprijs te schatten die mensen kunnen en willen betalen. Veel mensen vinden zulke prijsdiscriminatie oneerlijk, en denken dat die verboden is, of zou moeten zijn. Maar er zijn goede economische argumenten om deze vorm van prijsdiscriminatie juist toe te staan. Wegen de argumenten om zulke prijsdiscriminatie toe te staan zwaarder dan de tegenargumenten, zou de wetgever actie moeten ondernemen, en zo ja: hoe?