Wat zou het effect zijn als we (boot)vluchtelingen zouden opleiden en begeleiden de thuissituatie te verbeteren?

Er is veel discussie over het (boot)vluchtelingenbeleid. Maar stel we gaan de vluchtelingen echt goed opvangen en er komen 1 miljoen vluchtelingen uit Afrika naar Europa. En die mensen krijgen allemaal opleiding en begeleiding om gezamenlijk en op hun manier een bijdrage te kunnen leveren aan structurele verbetering van de thuissituatie, van zijn/haar eigen dorp, eigen stad en eigen land. NIET OPSLUITEN MAAR OPLEIDEN. De (opgelegde) missie van de gezamenlijke vluchtelingen is hun eigen thuissituatie te verbeteren. Vluchtelingen van strijdende partijen zouden gezamenlijk verbeteringen moeten ontwikkelen en implementeren. Wat zal daarvan het effect zijn? - zal de vluchtelingenstroom ingedamd kunnen worden? en hoe snel? - gaan de vluchtelingen uiteindelijk definitief terug? welke percentage? - is dit haalbaar?