Wat zou er gebeuren als we het systeem van intellectuele eigendomsrechten (waaronder octrooien) zouden afschaffen?

Het systeem van intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) dient een incentive te creëren voor makers, uitvinders en investeerders om de welvaart en het welzijn van de wereld vooruit te helpen. Er is echter ook veel kritiek op het systeem van IE-rechten, dit komt vaak uit hoeken die verbonden zijn met specifieke sectoren. Deze discussies zijn ingewikkeld omdat IE-rechten vast liggen in internationale verdragen (vaak stammend uit de 19e eeuw) die voor alle sectoren van de economie dezelfde bescherming zouden moeten bieden. Zou de wereld / Nederland beter af zijn op het gebied van welzijn en welvaart wanneer er geen IE-rechten waren of wanneer we besluiten vanaf 2025 alle IE-rechten af te schaffen?