Wat zijn zinvolle, effectieve en voor patient en arts accepabele manieren om aan patienten met SOLK uit te leggen wat er aan de hand is?

Wat patienten belangrijk vinden in consulten is vrijwel altijd uitleg over wat er aan de hand is. Juist bij SOLK patienten schieten dokters hierin te kort; veel artsen kunnen niet op rationele wijze een verklaring geven voor de klachten van de patient. Een duidelijke uitleg zou voor de patient aanleiding kunnen zijn de klachten te accepteren in plaats van steeds maar opnieuw de dokter te bezoeken. En omgekeerd: als artsen een duidelijke uitleg voorhanden hebben, vervalt voor hen de reden om steeds maar weer nieuw onderzoek aan te vragen.