Wat zijn specifieke patiëntenkenmerken bij het ontstaan en voortbestaan van SOLK?

Er is nog te weinig inzicht in persoonlijkheids- en patiëntenkenmerken bij het ontwikkelen van SOLK.