Wat zijn realistische scenario’s voor zeespiegelstijging en verandering van zeestromen in verband met klimaatverandering, en waarom? Voorspellingen variëren van centimeters tot meters in 2100. Spelen politieke overwegingen mee, zoals paniek vermijden?

Mijn indruk is dat het gevaar van zeespiegelstijging en verandering van zeestromen wordt gebagatelliseerd. Er staat veel op het spel. Als Nederland onder water komt te staan zoals Al Gore dat voorspiegelde zou dat een enorme menselijke en economische ramp betekenen. Hetzelfde geldt voor verandering van zeestromen die ook weer invloed kan hebben op het klimaat. Daarmee nu serieus aan de gang gaan betekent wellicht paniek en dat maatschappelijk en economisch vertrouwen instort. Politiek heeft de neiging om korte termijn te opereren en voort te modderen, in de hoop dat er zich een keer oplossingen zullen aandienen. Niettemin, de laatste ijstijd was minder dan 20.000 jaar geleden, zo snel kan het dus gaan met het klimaat. Als de ijskappen op Groenland en Antarctica smelten gaat het blijkbaar al om meters zeespiegelstijging. En een verlegde Warme Golfstroom zou in Nederland 5ºC temperatuurverlaging kunnen betekenen.