Wat zijn in de 16e eeuw de voor stadia van de Verlichting in de 17e en 18e eeuw?

Aan het eind van de 16e eeuw vindt in de geesteswetenschappen een aantal belangrijke intellectuele vernieuwingen plaats die in feite voorstadia zijn van de ('radicale') Verlichting in de 17e eeuw. Deze worden nu meestal niet als zodanig herkend. Het ' werkelijke' begin van de Verlichting op het gebied van secularisering, recht, en rationele wetenschapsbeoefening ligt, als dit klopt, 75 jaar eerder dan in het thans heersende beeld.

Bijbehorende clustervragen