Wat zijn grand narratives die passen bij een samenleving die intelligenter (smart everything) en technologische geavanceerder wordt en waarin economische en politieke scheidslijnen worden gemarkeerd? Wat is betekenis van cultureel erfgoed?

Mensen raken gewend om zich steeds beter te organiseren. Een gevolg hiervan is dat niet de politiek of de economie bepaald maar dat een grotere wordend aantal mensen het heft in eigen hand neemt en eigen systemen van samenwerking opzet. Wat betekent dit voor de rol van de overheid, van bedrijven en van georganiseerde burgers? Wat wordt de rol van de overheid waar het gaat om cultureel erfgoed, hoe kan cultureel erfgoed een rol spelen? En hoe kan – vanuit de genomen initiatieven – invulling worden gegeven aan het publieke domein? Ontwerpend denken en maken kan mogelijkherwijs helpen om de narratieven te ontwikkelen. Maar hoe wordt de verbinding ontworpen? Welke ontwerpende elementen ‘laden’ het narratief?