Wat zijn getallen en hoe weten we zeker dat wij het universum kunnen beschrijven met deze getallen?

In de natuur- en wiskunde wordt de wereld om ons heen beschreven door getallen. Wij gebruiken vaak een decimaal stelsel, terwijl bij (quantum)informatica het binaire stelsel beter toepasbaar lijkt. Al eerder is gebleken dat de verzameling van (decimale) rationele getallen tekort schoot en waren er irrationele of zelfs complexe getallen nodig, om de verhoudingen van een cirkel of golfvergelijkingen te beschrijven. Dit, terwijl we bij het kwantificeren van energieniveaus op subatomair niveau vaak genoeg hebben aan de natuurlijke verzameling getallen. Daarnaast zag Paul Dirac in dat zijn gamma-constanten geen getallen, maar matrices waren. Duidelijk is dus dat getallen een handig gereedschap zijn, maar dat telkens uit een ander vaatje moet worden getapt, om de natuur fysisch correct te beschrijven.