Wat zijn geschikte strategieën om reeds ontwikkelde innovaties op het gebied van zelfmanagement op gebied van gezondheid te implementeren?

Het gaat hier om laaghangend fruit. Er zijn namelijk al veel innovaties op het gebied van zelfmanagement op gebied van gezondheid ontwikkeld, maar vervolgens niet geadopteerd. Deze innovaties behoeven goede implementatiestrategieën dan wel een duurzame business modellen. Om die tot stand te brengen is co-creatie tussen de ontwikkelaars van de innovaties en de (eind)gebruikers noodzakelijk. Bij het ontwikkelen van de strategie zal de sociale omgeving van de eindgebruiker ook betrokken worden. Voor de topsector LS&H is kwalitatief onderzoek (http://www.zonmw.nl/?id=53&tx_zonmwdata_pi3[themaid]=19&tx_zonmwdata_pi3[subpage_id]=4518) gedaan onder meer dan zeventig stakeholders van het hbo op het gebied van Health. Een meerderheid gaf aan dat het antwoord op deze vraag tot grote innovaties en economische verbeteringen zou leiden. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kunnen hogere en middelbare beroepsopleidingen en -trainingen worden geactualiseerd en van een meer interdisciplinair karakter worden voorzien, bijvoorbeeld op het snijvlak van zorg-, sociale wetenschappen, technologie en creativiteit en design.