Wat zijn fundamentele mechanismen die een rol spelen bij het ontstaan en voortbestaan van SOLK?

Bij diagnose en behandeling SOLK, wordt vooral gefocust op gevolgen en niet op fundamentele mechanismen die een rol spelen!