Wat zijn evidence-based indicatoren voor het formuleren van een ziektetheorie bij SOLK, met goede aanknopingspunten voor een adequate hulpverlening?

Er bestaan veel controverses rondom SOLK. Een eenduidige en breed gedragen ziektetheorie zou van groot belang zijn voor patienten en hulpverleners.