Wat zijn effectieve strategieën voor een duurzaam reintegratie traject na een langdurig en heftig ziekteproces zoals kanker?

Met het verhogen van de leeftijdsgrens om met pensioen te gaan, neemt ook het aantal werknemers met ernstige gezondheidsklachten de komende jaren toe. Maatschappelijk gezien ligt er ook een zware druk op deze groep werknemers om weer, weliswaar passend, deel te nemen aan het arbeidsproces. Werkgevers vinden dit niet altijd makkelijk en hoewel er een groot aantal publicaties zijn waarin aanwijzingen worden gegeven, worden die vaak niet toegepast. Dit onderzoek zou antwoord moeten geven op de vraag welke interventies, begeleiding en ondersteuning door de werkgever leiden tot een vlotte en passende reintegratie van een (zieke) werknemer. Een subvraag zou kunnen zijn of er typeringen van groepen werknemers die moeten reïntegreren, te maken zijn in combinatie met effectieve reintegratie-praktijken.