Wat zijn economische implicaties van ultra gepersonaliseerde productiesystemen, voor de structuur en werking van de Nederlandse maakindustrie? Kunnen deze systemen worden vormgegeven dat ze de circulaire economie bevorderen en bijdragen aan burgerschap

Technologische ontwikkelingen gaan razend snel en zorgen voor een verschuiving van massa productie naar maatwerk productie. Wat deze ontwikkeling betekent kunnen we nog niet helemaal overzien, maar dat processen en productieketens veranderen is duidelijk. De technologische ontwikkeling vraagt wat van mensen, van organisaties en van machines. En het biedt kansen; kansen voor duurzame productie en duurzame inzet van human capital. De uitdaging is om deze ontwikkeling niet alleen vanuit de technologie te bekijken maar vooral vanuit mensen, organisaties en met een systemische blik. De enige constante is dat er een constante behoefde aan flexibiliteit en aanpassingsvermogen is in alle gebieden van de maatschappij.