Wat zijn dillema's en risico's voor het effectief sturen en voorwaarden creëren voor open en responsieve organisaties?

• Heeft de overheid nog wel een rol in publieke taken als ze worden overgelaten aan burgers, bedrijven en andere instellingen? Zo ja, welke? • Wat voor verschillende vormen van hands-on en hands-off opereren heeft de overheid nodig en hoe krijgen deze vorm? • Hoe kan de overheid zijn kerndoelen (toegankelijk, pluriform, hoogwaardig en doelmatig aanbod) in deze nieuwe maatschappelijke context bereiken en handhaven? • Welke verschillen of fouten zijn acceptabel en wanneer moet de overheid toch ingrijpen om publieke voorzieningen te beschermen? • Welk risico is er dat bestaande verschillen, zoals die tussen man en vrouw en laag en hoog opgeleid, door vermaatschappelijking worden bestendigd of versterkt? • Is het zelf vormgeven van de eigen omgeving in alle gevallen gelegitimeerd? Wanneer wordt ongelijk aanbod door ongelijke uitgangspunten onacceptabel? • Hoe kan de ontwikkeling naar vraaggestuurd onderzoek versterkt worden? Welke implicaties heeft het toenemend belang van externe financiering voor wetenschappelijk onderzoek?