Wat zijn de werkelijke consequenties van afschaffing van octrooirecht

Octrooien remmen innovatie is de conclusie van een promotie onderzoek aan de TU Eindhoven. Eveneens is bekend dat mensen een onbedwingbare drang hebben tot innoveren en uit te vinden. De meest gehoorde reden is dat zonder octrooien bedrijven niet zouden innoveren. Dit geldt wellicht voor grote bedrijven, maar MKB heeft zelden voldoende geld om octrooien te laten controleren of zijn zelfs niet bezig met octrooirecht. Patenten en octrooien lijken voor een leek (als ik) eerder de monopoliepositie van multinationals in de hand te spelen. Daar komt bij dat in bijvoorbeeld de Chinese markt producten niet op octrooirecht gecontroleerd worden. Internationaal gezien kan octrooirecht daarom een belemmering zijn. Er zijn dus duidelijke redenen om octrooirecht af te schaffen (verhoogde innovatie, verlaging van kosten, tijd en energie gepaard gaande met registratie en controle op octrooirecht, eerlijkere concurrentie). Het is daarom van belang om serieus te kijken naar de nadelen van afschaffing van octrooien. Wat zijn de nadelen en wegen deze werkelijk op tegen de voordelen?