Wat zijn de verschillen en overeenkomsten in wetgeving, regulering en toezicht t.a.v. de bouw tussen (EU)landen en welke invloed heeft dit op het internationaal waterbeheer?

Internationalisering van de (water)bouw – ieder land heeft weer zijn eigen bouwregime waardoor het moeilijk is om bouwsystemen en ervaringen t.a.v. de bouworganisatie te exporteren. Om de internationalisering van de Nederlandse bouw te bevorderen zou inzichtelijk moeten zijn waar de overeenkomsten en vooral de verschillen zitten in wetgeving, regulering en toezicht tussen landen. Vergelijkend onderzoek om zo een groot maatschappelijk vraagstuk, wateroverlast, geïntegreerd en grensoverschrijdend te kunnen aanpakken.