Wat zijn de trends in onze morele verhouding tot niet-Europese vluchtelingen?

In hoeverre voelen Nederlandse burgers solidariteit met en verantwoordelijkheid voor opvang van niet-europese vluchtelingen in Nederland en Europa. Wat is het draagvlak voor internationale afspraken in vluchtelingenverdragen en mensenrechtenverdragen over zorg en opvang- en hoe weerspiegelt dat de spanning tussen mensenrechten en burgerrechten zoals Hanna Arendt die al constateerde? Zijn er trends te ontdekken in beeldvorming (positief en negatief) en voorwaarden voor en grenzen van identificatie en betrokkenheid bij niet-Europese vluchtelingen?