Wat zijn de technoplogische uitdagignen voor snel verstedelijkende urbane delta's

Urbane delta's zijn wereldwijd kwetsbaar voor overstroming, waterschaarste en bodeminstabiliteit, maar zijn van groot belang voor economische en duurzame ontwikkeling. Het sociale vraagstuk is, hoe we deze delta veilig kunnen maken en houden om in te leven, werken en recreëren, zelfs onder veranderende omstandigheden. De wetenschappelijke uitdaging is welke technologieën we kunnen ontwikkelen voor duurzame ontwikkeling van deze delta's, inclusief 'Building with nature', bestendige (resilient) infrastructuur, hergebruik van resources en ICT-oplossingen voor voorspelling en beheersing. De vraag sluit aan bij de innovatie-agenda die wordt uitgewerkt in de topsector Water, binnen de TKI's Water- en Deltatechnologie.