Wat zijn de socio-culturele, politieke en economische implicaties van het toenemende inzetten van nieuwe digitale en spatiale technologieën om milieu-bescherming, volksgezondheid en andere bestuurlijke doeleinden te bereiken?

In verschillende steden in de wereld worden in toenemende mate nieuwe digitale en spatiale technologieen ingezet om beter om te gaan met de complexiteit en risico’s van hedendaagse stedelijke leven. Deze technologieën, die gemobiliseerd worden in verschillende domeinen (van energie, gezondheid, mobiliteit, en veiligheid te overzien), worden vaak geprijsd als vernieuwend en ‘smart’. Maar wij weten erg weinig van de politieke, socio-culturele en economische gevolgen van het inzetten en gebruiken van deze technologieën. Het bestuderen hiervan, door interdisciplinaire onderzoek en samenwerking met beleidsmakers en technologische ontwerpers, zou rechtvaardig en effectief bestuur kunnen bewerkstelligen.