Wat zijn de regels voor taal, communicatie en contact die kinderen leren om effectief en efficient te kunnen vertellen over eigen ervaringen

Het leren vertellen van eigen ervaringen is belangrijk voor kinderen om te leren om zo deze ervaringen te kunnen verwerken. We weten nog erg weinig over welke regels van taal, communicatie (psycholinguïstiek) en van contact (ontwikkelingspsychologie) kinderen moeten leren en in welke volgorde zodat zij dit efficient en effectief leren doen, op een verstaanbare, begrijpelijke en aanvaardbare wijze.