Wat zijn de nadelen van directe democratie?

Steeds vaker zien we dat burgers op een directe manier hun mening kunnen geven over politieke vraagstukken en het functioneren van publieke instellingen, en in de huidige digitale tijd is dat ook steeds makkelijker geworden. Dit systeem hebben we in actie gezien bij bijvoorbeeld de Maagdenhuisbezetting aan de UvA, of bijvoorbeeld bij het opstellen van de Nationale Wetenschapsagenda, wat mogelijk om veel onderzoeksgeld gaat en dus belangrijk is. Een van de nadelen hiervan is dat ook mensen die weinig van de materie af weten, maar wel hard kunnen schreeuwen, relatief veel aandacht kunnen opeisen. Vormt dit in de praktijk een probleem? En kleven er andere nadelen aan directe democratie?