Wat zijn de mogelijkheden en mogelijke nadelen van een nieuw democratisch stelsel gebaseerd op het gebruik van digitale mogelijkheden in combinatie met bestuurders die hun expertise en integriteit hebben bewezen .

Ter vervanging van het huidige parlementaire stelsel worden leden van de regering ,volksvertegenwoordigers en lokale bestuurders niet meer via het partijsysteem gekozen en aangewezen maar op persoonlijke titel .Ze kunnen zich met hun ideeën ,curriculum vitae ,persoonlijke verdiensten etc . melden en digitaal worden gekozen voor een bepaalde periode door de stemgerechtigden .De beleidsmaatregelen die ze willen nemen presenteren ze binnen een bepaald tijdsbestek waarin digitaal discussie gevoerd kan worden door alle inwoners .Daarna vindt over het voorstel ,eventueel gewijzigd met aangedragen suggesties ,digitaal een stemming plaats ,die ze moeten naleven .Met andere woorden geen meerderheid betekent niet uitvoeren .Wel een meerderheid wel uitvoeren.De gekozen bestuurders kunnen eventueel tijdens hun zittingsperiode worden weggestemd .