Wat zijn de meest effectieve en duurzame manieren om bodemdaling te vertragen, te reduceren, te voorkomen en tegen te gaan?

Bodemdaling is een tot nu toe onderschat probleem met grote consequenties, zowel in stedelijk gebied als in landelijk gebied (veenweidegebieden, door gaswinning).