Wat zijn de maatschappelijke kosten en baten voor zwerfjongeren (dak en thuislozen) die weer structuur hebben via werk of stage?

Dit onderzoek richt zich enerzijds op het meten van de bespaarde maatschappelijke kosten en anderzijds het in kaart brengen van de maatschappelijke baten; niet alleen uitgedrukt in geld maar ook in maatschappelijk perspectief voor jongeren. Werken met de 5 leefgebieden: • Psychisch functioneren en welzijn • Sociale relatie en maatschappelijke participatie • Lichamelijk functioneren en welzijn • Wonen en leefomgeving • Ontwikkelingsperspectief Criteria thuisloze jongeren tussen de 17 en 23 jaar geen werk geen diploma niet op school zitten geen zinvolle dagbesteding kennen meervoudige problemen hebben