Wat zijn de levensvisies van de groeiende groep niet-gelovigen in Nederland?

Een groot deel van de Nederlanders is ongelovig. Er is weinig zicht op de levensbeschouwing van deze groep(en). Veel onderzoekers hanteren klassiek religieuze kaders en termen terwijl levensvisies (mensbeeld, wereldbeeld, normen en waarden, doelen etc) buitengewoon divers zijn, vooral/ook onder ongelovigen. Maar wat zijn de kenmerken, waardepatronen en levensvisies van de zeer diverse groep aan niet-gebonden, niet religieuze, niet gelovige nederlanders? Hoe beantwoorden ze zinvragen, ontstaansvragen en morele vragen?

Bijbehorende clustervragen