Wat zijn de kritische grenswaarden en omslagpunten in sociale, ecologische en klimaatsystemen?

Om deze grenswaarden te kunnen beoordelen en gebruiken is ook nodig om te weten hoe voorspelbaar zijn deze en wat zijn de onderlinge interacties tussen deze systemen. Daarnaast is relevant om helder te maken welke factoren beïnvloeden de mate waarin deze grenswaarden kunnen worden vastgesteld en gekwantificeerd.