Wat zijn de kosten en baten van de grootscheepse hervormingen aan de universiteiten 1968-1985?

De reorganisatie van het universitair onderwijs had diepgaande gevolgen. Ik zag een deel van de studenten ondermaats of helemaal niet afstuderen, ik zag capabele onderzoekers en docenten zoek raken. Een slogan als De verbeelding aan de macht heeft tot zeer weinig geleid, daarentegen zijn begrippen als Bestrijd escapisme, en Maatschappelijk relevant richtinggevend gebleken. Democratisering werd maar heel gedeeltelijk uitvoerbaar inzake beleid en behield slechts een heel smalle basis. De invoering van de tweefasenstructuur werd interessant gezien de europese gelijkschakeling van diploma's.Een gebalanceerde terugblik op dit actuele wetenschapshistorische thema lijkt me zeer waardevol met het oog op toekomstig beleid- omdatde hele studentenpopulatie van toen nu pensionado is kan juist nu een terugblik plaatsvinden.