Wat zijn de hedendaagse politieke, maatschappelijke en artistieke consequenties van het uitvoeren van historische nationalistische en kolonialistische muziekcomposities in de Nederlandse concertzalen?

Vanuit historisch perspectief worden (vooral negentiende-eeuwse) muziekcomposities, en in het bijzonder opera's, veelvuldig kritisch bediscussieerd in relatie tot hun nationalistische en kolonialistische lading en inhoud. Veel van deze werken vormen echter nog steeds een prominent onderdeel van het hedendaagse repertoire in de Nederlandse concertzalen. In de visuele kunsten vinden over vergelijkbare probleemstellingen regelmatig wetenschappelijke, maatschappelijke en politieke debatten plaats - bijvoorbeeld met betrekking tot de hedendaagse tentoonstelling van schilderkunst en monumenten uit het koloniale verleden. In andere landen - in het bijzonder in Duitsland, evenals in Engeland en Frankrijk - worden dergelijke vragen ook gesteld over de consequenties van de hedendaagse uitvoering van historische beladen muziekcomposities. In Nederland wordt hieraan echter vrijwel geen aandacht besteed. Het is zaak om dit vraagstuk op de agenda te plaatsen - in de eerste plaats wetenschappelijk, maar ook politiek en maatschappelijk.