Wat zijn de gevolgen van klimaatveranderingen en andere mobiliteitspatronen op het beheer en onderhoud van onze wegen, waterwerken en railinfra?

De grootste infrastructurele opgave is de vervangingsvraag en/of beheer en onderhoudsvraag. De komende decennia staat Nederland voor een gigantische onderhoudsopgave. 80% van de investeringen in infrastructuur zullen betrekking hebben op beheer en onderhoud van weg, dijken en railinfrastructuur die in de explosies van de jaren 50, 60 en 70 tot stand zijn gebracht. Klimaatverandering zal leiden tot meer overstromingen en grote aanpassingen van onze infrastructuur. Verandering in mobiliteitspatronen leiden tot toenemende belasting van ons wegennet. Toch heeft Nederland zijn wegennetwerk best op orde. Maar ook omgekeerd, grote onderhoudswerken zullen leiden tot toenemende files en daarmee onze economie zwaar onder druk zetten.