Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering op het ecosysteem van de Noordzee?

Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering – in het bijzonder verzuring, zeespiegelstijging en verhoging van de zeewatertemperatuur - op het ecosysteem van de Noordzee?