Wat zijn de gevolgen van kinderopvang voor de ontwikkeling van een kind?

Kan het eigenlijk kwaad de zorg voor een jonge baby uit te besteden aan de crèche? Steeds meer ouders vertrouwen op een vorm van kinderopvang buitenshuis zonder dat er gedegen (Nederlandse) studies zijn naar de (korte of lange termijn) gevolgen voor het kind. Welke gevolgen heeft vroege opvang voor de hersenontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de hechting, de taalontwikkeling of het gedrag op school? Is een gastouder een beter alternatief? Maakt het uit hoe vaak het kind gaat en op welke leeftijd het kind begint? Bestaand onderzoek laat wel zien dat de kwaliteit van kinderopvang belangrijk is (en vaak ondermaats is in Nederland), maar stelt niet de vraag of het eigenlijk wenselijk is het kind al op jonge leeftijd hieraan bloot te stellen (zie ook het te verschijnen rapport van de kinderombudsman hierover). Er is ook aangetoond dat vooral jonge kinderen (onder de 3 jaar) stress ervaren op de kinderopvang (door meting van verhoogde cortisolwaardes in het bloed), maar de gevolgen hiervan zijn nog onduidelijk. Meer onderzoek zou kunnen leiden tot concrete adviezen voor jonge ouders en wellicht ook politieke veranderingen, zoals het stimuleren van gastouderopvang aan huis of uitbreiding van het ouderschapsverlof.