Wat zijn de functies van muziek in processen van sociale en maatschappelijke insluiting en uitsluiting?

Op het niveau van individuele cases is een enorme hoeveelheid muziekwetenschappelijke literatuur verschenen over dit vraagstuk. De conclusies die vervolgens getrokken worden betreffen in alle gevallen alleen de case en aanverwante case studies. Er is geen integrerend onderzoek over deze vraag opgezet. Ook weten de uitkomsten van het onderzoek hun weg niet te vinden naar de sociale en levenswetenschappen.